Menu
placeholder+image

CHÀO MỪNG 5 NĂM THÀNH LẬP VINBUS - 5 NĂM KIẾN TẠO TƯƠNG LAI XANH

𝟐𝟓/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟏𝟗 - 𝟐𝟓/𝟎𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟒


🚎 Ngày 25/04/2019 VinBus được thành lập, đặt nền móng cho hành trình xây dựng giao thông xanh vì một tương lai Việt Nam phát triển bền vững. 

🚎 Tuy ra đời trong hoàn cảnh khó khăn, cả thế giới đang gồng mình lên chống dịch nhưng bằng sự nỗ lực và đồng lòng của đội ngũ CBNV, VinBus đã đánh bại nghịch cảnh, khó khăn, dịch bệnh, Phụng sự hơn 70.000.000 lượt hành khách và góp phần giảm phát thải tại đô thị. 

Suốt chặng hành trình 5 năm kiến tạo tương lai xanh, VinBus luôn tiến về phía trước, luôn giữ vững tinh thần “Phụng sự từ trái tim” trong việc cung cấp dịch vụ VTHKCC. 

🚎 Bước sang tuổi thứ 6, hy vọng VinBus sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của cộng đồng để mang lại những trải nghiệm tốt về dịch vụ VTHKCC đến nhiều hành khách hơn nữa.